witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Warta - Twoja Przyszłość

Warta – Twoja Przyszłość

 

Ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość jest ubezpieczeniem na życie, połączonym z opcją gromadzenia kapitału w długim okresie, na dowolnie obrany cel. Zabezpieczy ono bliskich fundatora na wypadek jego śmierci, nieprzewidzianych zdarzeń, a z drugiej strony pozwoli na odkładanie środków na przyszłość.

 

Klient decydujący się na zawarcie umowy z firmą Warta na ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość, może wybrać jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia:

  • Suma Ubezpieczenia w wariancie A - większa z wartości: gwarantowana suma ubezpieczenia albo wartość polisy powiększona o wartość dodatkową polisy;
  • Suma Ubezpieczenia w wariancie B - ubezpieczony może otrzymać gwarantowaną sumę ubezpieczenia oraz wartość polisy, powiększoną o wartość dodatkową polisy.

 

Do Warta Twoja Przyszłość można dokupić dodatkowe umowy ubezpieczenia, w tym choroby śmiertelnej ubezpieczonego oraz przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.

 

Dodatkowa opcja ubezpieczenia na wypadek śmiertelnej choroby ubezpieczonego polega na tym, że ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty klientowi świadczenia w wysokości (w zależności od indywidualnego wyboru):

  • 50 proc. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy sumą gwarancyjną polisy ustaloną w umowie, a wartością indywidualnego konta inwestycyjnego składek regularnych na pierwszy dzień miesiąca polisowego (wariant A),
  • 50 proc. gwarantowanej sumy ubezpieczenia ustalonej przez strony w umowie (wariant B).

 

Jeśli w okresie trwania ubezpieczenia, po wypłacie świadczenia z tytułu wystąpienia u klienta choroby śmiertelnej, nastąpi śmierć, ubezpieczyciel pomniejszy świadczenie z polisy na życie o świadczenie wypłacone ubezpieczonemu z tytułu ubezpieczenia dodatkowego.

 

Opcja przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa polega na tym, że ubezpieczyciel - firma Warta będzie pokrywać składki klienta, ale nie dłużej niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym ubezpieczony ukończy 65 lat.

 

Szczegóły ubezpieczenia

 

Składka regularna na ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość może być opłacana co roku, co pół roku, co kwartał lub co miesiąc. W takim przypadku odpowiednio wynosi ona minimalnie: 1500 zł, 750 zł, 375 zł lub 125 zł. Dodatkowo klient może dokonywać wpłaty innych składek podwyższających wartość polisy, a ich minimalna wysokość wynosi 1000 zł.

 

Umowę ubezpieczenia Warta Twoja Przyszłość może zawrzeć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, choć w roli ubezpieczonego będzie mogła wystąpić tylko osoba fizyczna. Przedmiotem ubezpieczenia jest jej życie lub zdrowie. W momencie podpisywania umowy klient musi mieć ukończony 18. rok życia i nie może być starszy niż 65. lat.

Ubezpieczenie dla:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, oraz na udostępnianie tych danych innym partnerom współpracującym z Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w szczególności licencjonowanym agentom ubezpieczeniowych w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz celach marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

Zamknij