witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Warta posag

Warta Posag

 

Każdy rodzic chciałby zapewnić swojemu dziecku jak najlepszą przyszłość, szerokie możliwości edukacji i rozwoju oraz bezpieczne wejście w dorosłość. Można tego dokonać podpisując z firmą ubezpieczeniową Warta umowę o ubezpieczenie Warta Posag. Czym ono jest?

 

Ubezpieczenie dla dziecka

 

Warta Posag to Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe, w ramach którego rodzic lub inna, pełnoletnia osoba w porozumieniu z opiekunem prawnym dziecka, może określić, jaką kwotę ma ono dostać po ukończeniu 18. roku życia, choć nie później niż po ukończeniu 25. lat. Jest to program oszczędnościowo-ochronny, który pozwala na zapewnienie dziecku finansowego bezpieczeństwa w przyszłości.

 

Fundatorem polisy może być zarówno rodzic, jak i każda inna, dorosła osoba. Jeśli dożyje ona do końca zadeklarowanego okresu polisy posagowej, dziecko otrzyma ustaloną kwotę. W przeciwnym razie WARTA przejmie opłacanie składek po zmarłym rodzicu i wypłaci kwotę gwarancyjną w założonym uprzednio czasie.

 

Poszerzony zakres ochrony

 

Ubezpieczenie Warta Posag to umowa główna, do której można zawrzeć umowy dodatkowe, rozszerzające zakres ochrony dla rodziców i samego dziecka. Wśród umów tych można wymienić:

  • rentę posagową, która będzie wypłacana co miesiąc, w razie śmierci fundatora polisy,
  • jednorazową wypłatę w razie zgonu fundatora na skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • przejęcie opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa lub śmierci fundatora,
  • wypłatę świadczenia w razie inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku,
  • wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego,
  • wypłatę w razie poważnego zachorowania dziecka.

 

Atrakcyjną dla klientów opcją dodatkową do ubezpieczenia posagowego Warta jest Renta Posagowa, wypłacana dziecku w razie śmierci ubezpieczonego fundatora, w wysokości 2 lub 4 proc. aktualnej sumy ubezpieczenia miesięcznie. Okres wypłaty trwa do końca obowiązywania ubezpieczenia. Świadczenie jest powiększane w związku z udziałem w zysku. Umowę dodatkową dotyczącą Renty Posagowej fundator polisy może zawrzeć wyłącznie z chwilą podpisywania umowy głównej. Natomiast w każdą rocznicę zawarcia umowy Warta Posagowe, można dokupić opcje dodatkowe, obejmujące takie ryzyka jak:

  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • powstanie inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku
  • przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.

 

Szczegóły ubezpieczenia posagowego w Warcie

 

Minimalna składka na ubezpieczenie Warta Posag wynosi 100 zł miesięcznie, 296 zł kwartalnie, 578 zł półrocznie i 1111 zł rocznie. Minimalny okres, na jaki można podpisać umowę to 5 lat, zaś maksymalny okres ustalany jest nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia i nie później niż do ukończenia 25 lat.  Z kolei ubezpieczony, np. mama, nie może mieć na koniec planowanego okresu ubezpieczenia więcej niż 70 lat - w przypadku umów ze składką okresową lub 80 lat, jeśli jest to umowa ze składką jednorazową.  Z chwilą podpisywania umowy w towarzystwie ubezpieczeniowym WARTA ubezpieczony nie może mieć więcej niż 65 lat, a współubezpieczone dziecko nie może być pełnoletnie.

 

Umowa ubezpieczenia Warta Posag może zostać zakończona w dowolnej chwili, ale jeśli nie będzie trwała co najmniej roku, wówczas firma ubezpieczeniowa wypłaci tylko tzw. wartość wykupu polisy. 

 

Ubezpieczenie to zapewnia bezpieczną przyszłość finansową dla dziecka, a przy wykupieniu umów dodatkowych - także dla jego rodziców lub opiekunów.

Ubezpieczenie dla:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, oraz na udostępnianie tych danych innym partnerom współpracującym z Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w szczególności licencjonowanym agentom ubezpieczeniowych w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz celach marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

Zamknij