witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Generali - ProFamilia

Generali – ProFamilia

 

Chcąc zabezpieczyć przyszłość finansową swoich najbliższych, na wypadek naszej śmierci, warto wykupić dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań ubezpieczenie na życie. ProFamilia jest produktem ochronnym, który obejmuje nie tylko klasyczne ubezpieczenie na życie, ale i daje możliwość elastycznego doboru zakresu ubezpieczenia. Klient ma ostateczny wpływ na kształt ochrony ubezpieczeniowej poprzez możliwość zmiany sumy gwarancyjnej, w zależności od jego potrzeb i bieżącej sytuacji życiowej.

 

Część składki opłacanej na polisę ProFamilia jest przeznaczana na inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Można dokonywać zmian alokacji części składki i przenosić zgromadzony kapitał do wybranego funduszu, ale wiąże się to z koniecznością poniesienia opłaty operacyjnej.

 

Ubezpieczenie ProFamilia zabezpieczy w pierwszej kolejności życie fundatora i przyszłość jego rodziny. Można rozszerzyć jego zakres ochronny o dodatkowe umowy ubezpieczeniowe, w tym:

  • ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i poważnej operacji medycznej,
  • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, a także częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy,
  • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
  • pakiet umów ochronnych dla dziecka który będzie obejmował m.in. drugą opinię medyczną specjalistów światowej klas czy poważne operacje.

 

Szczegóły ubezpieczenia

 

Zaletą polisy ProFamilia jest możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową całej rodziny w zamian za opłacaną co miesiąc składkę w wysokości minimum 70 zł. Klient może uzupełnić ochronę ubezpieczeniową o 22 umowy dodatkowe oraz o oszczędzanie na przyszłą emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Od drugiej rocznicy zawarcia polisy ProFamilia, ubezpieczonemu będzie przysługiwała dodatkowa suma ubezpieczenia.

 

Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Klientem firmy ubezpieczeniowej Generali w tym przypadku może być osoba, która w dniu zawarcia umowy ukończyła 15 lat i ma nie więcej niż 70 lat. Podstawą podpisania umowy jest wypełnienie przez ubezpieczającego i ubezpieczonego wniosku wraz z ankietą medyczną, dotyczącą stanu zdrowia ubezpieczonego. Na wniosek Generali, klient zobowiązany jest poddać się badaniom lekarskim lub diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

 

Bieg okresu ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się po opłaceniu składki na polisę ProFamilia w Generali.

Ubezpieczenie dla:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, oraz na udostępnianie tych danych innym partnerom współpracującym z Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w szczególności licencjonowanym agentom ubezpieczeniowych w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz celach marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

Zamknij